Grawercom Tulikowski Ryszard
ul. Popiełuszki 9
22 - 100 Chełm
email: biuro@grawercom.pl
tel.: +48 601 323 702 lub +48 82 566 17 70

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

……………………………………………………………......................................

Adres konsumenta (-ów)

……………………………………………………………......................................
Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:


........................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:


........................................................................................................................................................................Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.   TAK   |   NIE

Z poważaniem

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.